Huisregels

Tijdens het bezoeken van Pleinvrees Festival gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

 1. Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;
 2. Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet toegestaan op Pleinvrees Festival . Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie. 
 3. In het kader van de veiligheid zal Pleinvrees Festival haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;
 4. Bezoekers van Pleinvrees Festival betreden het festivalterrein op eigen risico. Pleinvrees Festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Pleinvrees Festival , van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op Pleinvrees Festival , tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pleinvrees Festival ;
 5. Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de kassa van Pleinvrees Festival . Bezoekers van Pleinvrees Festival dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;
 6. Pleinvrees Festival behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;
 7. Roken in tenten is niet toegestaan;
 8. Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;
 9. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door Pleinvrees Festival niet getolereerd;
 10. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pleinvrees Festival promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;
 11. Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pleinvrees Festival ;
 12. Bij het betreden en verlaten van Pleinvrees Festival zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;
 13. Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het festivalterrein;
 14. Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door Pleinvrees Festival ;
 15. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Pleinvrees Festival te allen tijde op te volgen;
 16. Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.